O společnosti

ENA s.r.o. byla založena v r.1992 jako specializovaná konzultační firma zaměřená na poradenskou činnost v energetice. Cílem společnosti bylo a je poskytovat vysoce profesionální služby pro klienty z ČR a zároveň pro zahraniční klienty, kteří se zajímají o energetiku ČR a střední Evropy.

ENA s.r.o. je zcela nezávislá česká firma bez kapitálové účasti dalších tuzemských či zahraničních subjektů. Tato pozice umožňuje poskytovat objektivní a nestranná doporučení a tedy optimální uspokojení potřeb klientů. Vzhledem ke svému primárnímu zaměření, to je konzultační podpora energetických firem a velkých spotřebitelů energie v oblasti energetických auditů a strategických analýz tržního prostředí, je dobrá znalost českého a evropského právního rámce, zejména energetické a ekologické legislativy, samozřejmostí.

Klienty ENA jsou téměř všechny hlavní české a slovenské firmy působící na trhu s energiemi, velké průmyslové podniky, instituce státní správy a řada zahraničních společností a institucí, viz dále uvedený seznam hlavních klientů.

ENA patří v současnosti mezi mezinárodně uznávané konzultační společnosti. ENA spolupracuje s prestižními institucemi, působí jako expert v mezinárodních arbitrážních řízeních a aktivně vystupuje na mezinárodních odborných konferencích. Reputaci ENA dokládá i častá spolupráce s veřejnými médii (ENA je nejcitovanější konzultační firmou pro energetiku v českých médiích) a pravidelná spolupráce s řadou profesních organizacích (Asociace energetických manažerů, Sdružení velkých spotřebitelů energie, Český plynárenský svaz, Asociace energetických auditorů, COGEN, AKU-BAT apod.).