Strategické studie a efektivnost investic

ENA má dlouhodobé zkušenosti s hodnocením konkurenceschopnosti všech paliv a energií v daném tržním prostředí a legislativě. ENA poskytuje tyto služby prakticky všem velkým hráčům v jednotlivých odvětvích energetiky, to v plynárenství, elektroenergetice a teplárenství, v uhelném a ropném průmyslu.

Významnou součástí aktivit ENA je také zpracování studií zaměřených na hodnocení efektivnosti konkrétních investic v energetice. Vývoj cen, bankovní úrokové míry a směnného kursu měny, inflace, kapitálového trhu atd. jsou základními vstupními podklady pro šíře pojaté ekonomické analýzy. ENA nabízí zpracování ekonomického hodnocení jednotlivých variant a jejich vzájemné srovnání. Jednotlivé investiční varianty jsou porovnávány na základě kritérií jako je celkový diskontovaný výnos (současná hodnota projektu), doba splatnosti, vnitřní výnosové procento, minimální cena produkce případně maximální cena paliva, při kterých ještě investice není ztrátová apod. Závislost výsledků na změnách vstupních parametrů (ceny, úroky apod.) je testována citlivostní analýzou, což umožňuje vyšší míru objektivity i při změnách vstupů v dlouhodobém výhledu.

Vzhledem k sílícímu důrazu na ekologické parametry investice je i tato stránka zahrnuta do hodnocení projektů. Daně a poplatky vyplývající z ekologické legislativy, včetně očekávaných změn, jsou součástí ekonomického hodnocení. ENA je připravena zpracovat takové ekonomické a ekologické hodnocení investice, které je pro klienta srozumitelné, s vysvětlením všech ještě ne zcela zažitých pojmů. Výsledek lze předložit tuzemským finančním institucím i případným zahraničním partnerům.

Studie jsou na přání klientů doprovázeny i projektovým poradenstvím se zaměřením zejména na předinvestiční fázi (scouting, pre-feasibility a feasibility study).