Energetické audity a průkazy

Experti ENA jsou zapsáni v seznamu energetických auditorů Ministerstva průmyslu a obchodu a mají veškerá oprávnění pro zpracování energetických auditů i průkazů energetické náročnosti budov. ENA je zároveň kolektivním členem Asociace energetických auditorů (AEA). Zpracování energetického auditu či průkazu energetické náročnosti budovy kvalifikovaným energetickým expertem bývá mimo jiné obvyklou podmínkou pro udělení dotace na projekt z dotačních fondů ČR a EU. Kvalitu prací ENA dokládá 100% úspěšnost auditovaných projektů z hlediska jejich zařazení do podporovaných akcí.

ENA je jednou z mála auditorských firem, která má praktické zkušenosti z auditů ve specifickém prostředí velkých průmyslových podniků. Při těchto rozsáhlých projektech doplňuje vlastní kapacity již osvědčenou kooperací s nejlepšími experty v dané dílčí problematice.

Z vybraných hlavních referencí lze uvést:

 • energetický audit Butadien Kralupy a.s., Kralupy nad Vltavou, 2017
 • energetický posudek PRECHEZA a.s., Přerov, 2017
 • energetický audit Škoda JS a.s., Plzeň, 2016
 • energetický audit Glencore Grain Czech a.s., Ústí nad Labem, 2016
 • energetický audit Synthos Kralupy a.s., 2015
 • energetický audit DEZA a.s., Agrofert, 2015
 • energetický audit Lovochemie a.s., Agrofert, 2014
 • Koncepce rozvoje energetiky v Ethanol Energy, 2013
 • energetický audit páteřních tepelných rozvodů a spotřeby tepelné energie v podniku Explosia a.s., 2012
 • energetický audit projektu „Úspora energií při výrobě a distribuci tepla“, Synthesia a.s., 2011
 • energetický audit „Zvýšení parametrů odpadní páry, zavedení kondenzační výroby elektrické energie a snížení spotřeb energií ve výrobě“, Precheza a.s., 2010
 • energetický audit Spolana a.s., Neratovice (2008)
 • aktualizace energetického auditu Lovochemie a.s., Lovosice, (2008)
 • plán úspor energie podniku AGC Flat Glass Czech a.s., Teplice, (2007)
 • energetický audit Výrobny ethylbenzenu společnosti Kaučuk a.s., (2007)
 • energetický audit projektu „Ekologická obnova zdroje – 1. etapa“ společnosti International Power Opatovice, a.s., (2007)
 • energetický audit Dřevo a dýhy, a.s., Kralupy nad Vltavou (2005)
 • účast na energetickém auditu ČEZ, a.s., Praha, (2004)
 • energetický audit Západočeská plynárenská, a.s, Plzeň. (2003)
 • energetický audit DEZA, a.s., Valašské Meziříčí (2003)
 • energetický audit Explosia a.s., Pardubice (2003)
 • energetický audit Safina, a.s., Vestec (2002)
 • energetický audit Synthesia o.z., Pardubice (2002)
 • energetický audit Paramo a.s., Pardubice (2002)
 • energetický audit Kaučuk a.s., Kralupy (2001)
 • energetický audit Chemopetrol a.s., Litvínov (2000)
 • projekt Optimalizace využití odpadního tepla z provozu KD 5 (výroba kyseliny dusičné) v Lovochemii a.s., Lovosice (1999)
 • vstupní energetický audit Severočeské doly a.s., Chomutov (1998)

Vedle průmyslových celků ENA provádí i klasické energetické audity a průkazy energetické náročnosti budov jako jsou provozní budovy veřejné správy, školy apod. Dále ENA realizovala stovky energetických auditů projektů OZE, technické Due Dilligence projektů OZE pro domácí i zahraniční banky a další finanční instituce.