Ceny energií a kontrakty

Ceny energií tvoří základní vstupy při všech ekonomických hodnoceních od propočtu ekonomické efektivnosti až po návrh další strategie rozvoje podniku a hodnoty energetických společností. ENA se zaměřuje na problematiku cen všech základních energetických médií, to je na ceny a tarify zemního plynu, elektrické energie, centralizovaného tepla, ropy a uhlí včetně návazných produktů. Studie je možné zpracovat se zaměřením pouze na jeden vybraný produkt nebo na zvolenou kombinaci (např. uhlí kontra plyn) případně je možné nabídnout ucelenou studii hodnotící cenový vývoj všech energií s důrazem na jejich vzájemné vazby a relace. Očekávaný vývoj cen je analyzován na základě disponibility zdroje (tuzemské zdroje, možnosti dovozu), vývoje světových cen, nákladů na těžbu, prognózu spotřeby a dalších faktorů, které ve svém souhrnu úroveň cen určují.

Významnou referencí je dlouhodobá spolupráce ENA a regulátora ERÚ při návrzích regulovaných složek ceny elektřiny a plynu.

Vzhledem k intenzivnímu vývoji a častým změnám v cenách paliv a energií poskytuje ENA i průběžný informační a konzultační servis v cenové oblasti.

S rozvojem tržního prostředí stoupá zájem odběratelů energií o expertní asistenci ENA při organizaci výběrových řízení na dodávky všech typů energií, jejich vyhodnocení a následně optimalizaci smluvního vztahu. ENA dlouhodobě spolupracuje s velkými odběrateli energií individuálně i v rámci Sdružení velkých odběratelů energií (SVSE).

ENA spolupracovala při uzavírání mezinárodních kontraktů na tranzit, skladování a import plynu do různých států střední Evropy za desítky miliard korun ročně. ENA je jedinou společností ve střední Evropě, která má detailní znalosti a praktické zkušenosti z mezinárodních plynárenských kontraktů. V tomto směru spolupracovala např. s klienty v Norsku, Bulharsku a Polsku.

ENA zpracovala řadu expertních posudků pro mezinárodní arbitrážní tribunály ve Stockholmu a ve Vídni ve sporech týkajících se plynárenských kontraktů.

ENA spolupracovala rovněž s vládní komisí pro vypracování státní energetické koncepce ČR na dlouhodobých prognózách vývoje cen všech energetických komodit a průběžně se angažuje při tvorbě podkladů pro profesní svazy a státní orgány v této oblasti.